Who Am I?


 로그인

5글자로 말하는
유새연  2018-04-06 15:22:00, 조회 : 124, 추천 : 14

5글자로말해요문답

1. 키는몇센치? :  

2. 몸무게는요? :
3. 취미는뭐야? :  

4. 잠은몇시간? :
5. 성격은어때? :

6. 친구는몇명? :
7. 주말엔뭐해? :

8. 공부는잘해? :

9. 목표대학은? :

10.니꿈은뭐야? :
11.애인은있어? :

12.14일엔뭐해? :
13.올해계획은? :

14.모하고싶은데? :
15.최신곡알아? :

16.니18번곡은? :

17.키스해봤어? :

18.첫키스언제? :

19.기분어땠어? :

20.첫사랑누구? :

21.결혼은언제? :

22.자식은몇명? :

23.극장은몇번? :
24.감동한영화? :

25.지금행복해? :
26.지금소원은? :
27.인기는많아? :

28.돈많음뭐해? :

29.잠버릇뭐야? :

30.별명은뭐야? :

31.무슨꽃조아? :

32.잘먹는음식? :

33.주량은얼마? :
34.생일은언제? :

35.선물사줄까? :

36.춤은잘추나? :
37.나의장점은? :

38.나의단점은? :

39.누구존경해? :
40.좌우명뭐야? :

41.첫사랑언제? :

42.태몽이머야? :
43.무슨색조아? :

44.죽고싶을땐? :

45.또하라면은? :
46.지금기분은? :
47.이상형은여? :

48.머리길이는? :

49.누구조아해? :
50.마지막할말? :


바른생활 NZEO
글은 인터넷에서 자신을 나타내는 유일한 모습입니다.
상대에게 상처를 주기보다 같이 즐거워 할 수 있는 코멘트 부탁드려요.
2024-05-20
18:46:55


Name
Password
Comment

  추천하기   목록보기

번호 제목 작성자 작성일   추천 조회
122  이민수입니다    김상민 2018/04/02 16 113
121    [re] 이민수입니다    신가영 2018/04/02 19 160
120  귀신잡는 해병 조강혁입니다  [1]  김상민 2018/04/02 20 130
119    [re] 귀신잡는 해병 조강혁입니다  [5]  신가영 2018/04/02 18 213
118  귀신 못 잡는 조강혁입니다  [3]  이수경 2018/04/02 5 150
117    [re] 귀신 못 잡는 조강혁입니다    신가영 2018/04/03 17 147
116  간단한 질문 2    이수경 2018/04/02 15 128
115    [re] 간단한 질문 2    신가영 2018/04/03 16 147
114  가영이다 가영이다    이수경 2018/04/02 12 111
113    [re] 가영이다 가영이다    신가영 2018/04/03 17 163
112  퀴즈    이수경 2018/04/02 14 123
111    [re] 퀴즈    신가영 2018/04/03 14 142
110  Dear. 가영    백민지 2018/04/02 19 170
109    [re] Dear. 가영  [1]  신가영 2018/04/03 18 183
108  강혁이와 민수의 자존심  [2]  백민지 2018/04/02 15 149
107    [re] 강혁이와 민수의 자존심  [2]  신가영 2018/04/03 12 206
106  내가 일빠    이수경 2018/04/04 19 111
105    [re] 내가 일빠    최우영 2018/04/05 15 141
104  잉우영    이수경 2018/04/04 14 101
103    [re] 잉우영  [3]  최우영 2018/04/05 12 170
102  즐거운 스터디    이수경 2018/04/04 11 104
101    [re] 즐거운 스터디  [3]  최우영 2018/04/05 12 176
100  간단하게    이수경 2018/04/04 12 115
99    [re] 간단하게  [2]  최우영 2018/04/05 10 161
98  Dhdhdhdh    이수경 2018/04/04 16 141
97    [re] Dhdhdhdh  [1]  최우영 2018/04/05 10 142
96  우영영영    박승빈 2018/04/04 15 123
95    [re] 우영영영  [5]  최우영 2018/04/05 10 183
94  우영우영    김유경 2018/04/05 20 140
93    [re] 우영우영    최우영 2018/04/07 19 135
92  ㅇㅇ    김유경 2018/04/05 11 126
91    [re] ㅇㅇ    최우영 2018/04/07 15 140
90  우영우영    이수경 2018/04/06 14 105
89    [re] 우영우영    최우영 2018/04/07 17 146
88  일교시는 졸리다...  [1]  이수경 2018/04/06 19 135
87    [re] 일교시는 졸리다...    최우영 2018/04/07 13 141
86  ㅇㅇㅇ  [1]  이수경 2018/04/06 9 107
85    [re] ㅇㅇㅇ    최우영 2018/04/07 10 139
84  5564    이수경 2018/04/06 23 134
83    [re] 5564    최우영 2018/04/07 15 143
82  이상형    이수경 2018/04/06 15 121
81    [re] 이상형    최우영 2018/04/07 13 160
80  우영이가 왜이렇게 안할깡?  [1]  김유경 2018/04/06 15 136
79    [re] 우영이가 왜이렇게 안할깡?    최우영 2018/04/07 12 161
 5글자로 말하는    유새연 2018/04/06 14 124
77    [re] 5글자로 말하는    최우영 2018/04/07 11 156
76  왜 글이 없어    김은비 2018/04/09 9 129
75    [re] 왜 글이 없어    강세정 2018/04/10 10 140
74  하이 세정    김상민 2018/04/10 20 152
73    [re] 하이 세정    강세정 2018/05/02 8 117

    목록보기   이전페이지   다음페이지   [이전 15개] [1]..[121][122] 123 [124][125]
       

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero