Who Am I?


 로그인

[re] 가영
신가영  2018-04-01 23:03:20, 조회 : 140, 추천 : 6


>가영이가 생각하는 자신의 장점과 단점은?

장점 : 술을 잘먹는다
단점 : 술을 잘먹는다


바른생활 NZEO
글은 인터넷에서 자신을 나타내는 유일한 모습입니다.
상대에게 상처를 주기보다 같이 즐거워 할 수 있는 코멘트 부탁드려요.
2024-02-23
18:15:54


조강혁
술로 한판 붙자 2018-04-02
00:27:51Name
Password
Comment

  추천하기   목록보기

번호 제목 작성자 작성일   추천 조회
172    [re] 다루비루치  [2]  김다빛 2018/03/30 10 141
171  마시고죽자    김유경 2018/03/30 8 101
170  다비치 왓아유두잉?^^    백민지 2018/04/01 7 145
169  온더비치    백민지 2018/04/01 10 79
168  재밌는 신환회~^^    백민지 2018/04/01 8 94
167  휴,,새벽일이 너무 힘들구나,,    백민지 2018/04/01 7 107
166  뀨,,더워,,,    백민지 2018/04/01 4 75
165  Where is my mask?    백민지 2018/04/01 8 95
164  깁미어콜~베베베베베~    백민지 2018/04/01 8 129
163    [re] 비치 웹툰 좋아하니?  [1]  김다빛 2018/04/01 8 120
162    [re] 마시고죽자  [4]  김다빛 2018/04/01 7 137
161    [re] 온더비치    김다빛 2018/04/01 8 117
160    [re] 재밌는 신환회~^^    김다빛 2018/04/01 6 139
159    [re] 다비치 왓아유두잉?^^  [2]  김다빛 2018/04/01 12 221
158    [re] 휴,,새벽일이 너무 힘들구나,,  [2]  김다빛 2018/04/01 5 131
157    [re] 뀨,,더워,,,  [2]  김다빛 2018/04/01 10 129
156    [re] Where is my mask?  [2]  김다빛 2018/04/01 8 178
155  가영가영    김유경 2018/04/01 14 125
154  ㅠㅠ    김유경 2018/04/01 12 101
153  최강 술꾼 가영희    이수경 2018/04/01 5 106
152  술집 가영    이수경 2018/04/01 7 91
151  내이름은 신가영    김유경 2018/04/01 9 110
150  1000개 가즈아    이수경 2018/04/01 5 94
149  소주 vs 맥주    김유경 2018/04/01 7 93
148  연옌    이수경 2018/04/01 3 92
147  술말고밥먹자    김유경 2018/04/01 10 106
146  가영이의 선택은?    이수경 2018/04/01 6 129
145    [re] 깁미어콜~베베베베베~    김다빛 2018/04/01 8 154
144    [re] 가영이의 선택은?  [13]  신가영 2018/04/01 6 208
143    [re] 술말고밥먹자    신가영 2018/04/01 7 139
142    [re] 연옌  [5]  신가영 2018/04/01 9 155
141    [re] 소주 vs 맥주    신가영 2018/04/01 12 158
140    [re] 1000개 가즈아  [1]  신가영 2018/04/01 7 134
139    [re] 내이름은 신가영  [1]  신가영 2018/04/01 7 149
138    [re] 술집 가영  [1]  신가영 2018/04/01 7 125
137    [re] 최강 술꾼 가영희  [2]  신가영 2018/04/01 6 160
136  가영    유새연 2018/04/01 7 89
135    [re] ㅠㅠ  [2]  신가영 2018/04/01 6 140
134  가영이    조강혁 2018/04/01 5 100
133    [re] 가영가영  [4]  신가영 2018/04/01 12 149
   [re] 가영  [1]  신가영 2018/04/01 6 140
131    [re] 가영이  [3]  신가영 2018/04/01 10 170
130  가영가영    이수경 2018/04/02 3 91
129  김유경입니다.    이수경 2018/04/02 7 79
128  김유경입니다. 하나 더쓸게요    이수경 2018/04/02 7 84
127  이민수: 내 마음을 받아줘    이수경 2018/04/02 7 95
126    [re] 가영가영  [2]  신가영 2018/04/02 6 140
125    [re] 김유경입니다.  [2]  신가영 2018/04/02 9 152
124    [re] 김유경입니다. 하나 더쓸게요  [2]  신가영 2018/04/02 9 160
123    [re] 이민수: 내 마음을 받아줘  [1]  신가영 2018/04/02 7 157

    목록보기   이전페이지   다음페이지   [이전 15개] [1]..[121] 122 [123][124][125]
       

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero