Who Am I?


6222.   122125
5글자로 말하는
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-06 15:22:00 조회수 : 86
5글자로말해요문답

1. 키는몇센치? :  

2. 몸무게는요? :
3. 취미는뭐야? :  

4. 잠은몇시간? :
5. 성격은어때? :

6. 친구는몇명? :
7. 주말엔뭐해? :

8. 공부는잘해? :

9. 목표대학은? :

10.니꿈은뭐야? :
11.애인은있어? :

12.14일엔뭐해? :
13.올해계획은? :

14.모하고싶은데? :
15.최신곡알아? :

16.니18번곡은? :

17.키스해봤어? :

18.첫키스언제? :

19.기분어땠어? :

20.첫사랑누구? :

21.결혼은언제? :

22.자식은몇명? :

23.극장은몇번? :
24.감동한영화? :

25.지금행복해? :
26.지금소원은? :
27.인기는많아? :

28.돈많음뭐해? :

29.잠버릇뭐야? :

30.별명은뭐야? :

31.무슨꽃조아? :

32.잘먹는음식? :

33.주량은얼마? :
34.생일은언제? :

35.선물사줄까? :

36.춤은잘추나? :
37.나의장점은? :

38.나의단점은? :

39.누구존경해? :
40.좌우명뭐야? :

41.첫사랑언제? :

42.태몽이머야? :
43.무슨색조아? :

44.죽고싶을땐? :

45.또하라면은? :
46.지금기분은? :
47.이상형은여? :

48.머리길이는? :

49.누구조아해? :
50.마지막할말? :
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
172    [re] 하이 세정   2018/05/02 87
171  우영영영   2018/04/04 87
170  술말고밥먹자   2018/04/01 87
169  꼬우꼬우 116   2017/06/03 87
168  민주쓰   2017/04/15 87
167  ㅇㄱㅇㄱ   2017/04/11 87
166  ㄱㅇㅇ ㄱㄱ   2016/05/10 87
165  ㅎㅅ2   2015/05/20 87
164  회시탐탐2   2015/05/20 87
163  형주는 뭐할까?   2018/05/05 86
 5글자로 말하는   2018/04/06 86
161  퀴즈   2018/04/02 86
160  다루비루치   2018/03/30 86
159    [re] 준식   2017/05/31 86
158  동원이 사랑해 ~   2017/04/30 86
157  기모리   2017/04/15 86
156  그만올리자....   2017/04/14 86
155     2016/05/30 86
154  영.차.니.다   2016/05/16 86
153  ㅇㅂㅇㅂ   2016/05/02 86
152  간단하게   2018/04/04 85
151  마시고죽자   2018/03/30 85
150  이:이민가면 영:영원히 주:주스를 못마신다   2018/03/26 85
149  강강강 혁혁혁   2018/03/23 85
148  ㅎㅇ현욱   2017/06/03 85
147  자작시   2017/06/03 85
146  김:말이 현:숙 욱:욱겨라~   2017/06/03 85
145  호이이잇   2017/06/03 85
144  김동원 최동원 박동원 류동원 강동원   2017/04/30 85
143    [re] 뽀로롱   2017/04/19 85
142  그래 맞아   2017/04/17 85
141  수원은 지방!   2017/04/17 85
140  444   2017/04/11 85
139  ♥♥   2016/05/30 85
138  Moon 0's 회탐   2016/04/15 85
137  ㅈㅎㅈㅎ   2016/04/14 85
136  1   2018/05/08 84
135  조강혁 !!!!!!!!!!   2018/03/29 84
134  회탐  [1] 2018/03/27 84
133  I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/26 84
132  이수경님이 쓰는 안경은? 수경   2017/06/01 84
131  사 ㅇ 미 ㄴ   2017/04/09 84
130  라차타!   2017/04/08 84
129  휴,,새벽일이 너무 힘들구나,,   2018/04/01 83
128  당신은 물개를 만났습니다.  [1] 2018/03/29 83
127  배고퐈...   2017/06/03 83
126  케미컴 간판 현욱   2017/06/03 83
125  뽀로롱   2017/04/18 83
124  마지막?  [1] 2017/04/16 83
123  현빈입니다   2017/04/13 83
[1]..[121] 122 [123][124][125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by