Who Am I?


6222.   122125
배고퐈...
추천 : 5 이름 : ****** 작성일 : 2017-06-03 13:22:18 조회수 : 85
1. 지금까지 밥 얻어먹은 케미컴 선배랑의 상황을 상세히 쓰시오

2. 그리고 얻어먹고 싶은 선배와의 계획을 상세히 쓰시오.

3. 같이 밥 먹고 싶은 동기는?? (상황도...)

4. 밥을 얻어먹는다면 무엇을 얻어먹겠는가??

5. 그리고 보은은 어떻게??

6. 선배가 된다면, 후배한텐 무엇을 어떻게 사줄 것인가?? (상세히)

7. 아무도 안먹어본거 아니지?현욱?
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
172  자훈아   2016/04/17 89
171  지호얌~ㅎㅎㅎ   2016/04/13 89
170  형주   2018/05/08 88
169    [re] 하이 세정   2018/05/02 88
168  술말고밥먹자   2018/04/01 88
167  ㅠㅠ   2018/04/01 88
166  꼬우꼬우 116   2017/06/03 88
165  케미컴 간판 현욱   2017/06/03 88
164  민주쓰   2017/04/15 88
163  유후   2017/04/12 88
162  ㅇㄱㅇㄱ   2017/04/11 88
161  ㄱㅇㅇ ㄱㄱ   2016/05/10 88
160  처룬ㅅㄱ   2016/05/07 88
159  원빈꼬우~~   2016/05/02 88
158  ㅇㅂㅇㅂ   2016/05/02 88
157  형주는 뭐할까?   2018/05/05 87
156  마시고죽자   2018/03/30 87
155  다루비루치   2018/03/30 87
154  조강혁 !!!!!!!!!!   2018/03/29 87
153  강강강 혁혁혁   2018/03/23 87
152  ㅎㅇ현욱   2017/06/03 87
151  김:말이 현:숙 욱:욱겨라~   2017/06/03 87
150  호이이잇   2017/06/03 87
149  동원이 사랑해 ~   2017/04/30 87
148  그래 맞아   2017/04/17 87
147  기모리   2017/04/15 87
146  사 ㅇ 미 ㄴ   2017/04/09 87
145  영.차.니.다   2016/05/16 87
144  Moon 0's 회탐   2016/04/15 87
143  ㅎㅅ2   2015/05/20 87
142  회시탐탐2   2015/05/20 87
141  간단하게   2018/04/04 86
140  퀴즈   2018/04/02 86
139  I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/26 86
138  이:이민가면 영:영원히 주:주스를 못마신다   2018/03/26 86
137  자작시   2017/06/03 86
136  이수경님이 쓰는 안경은? 수경   2017/06/01 86
135  김동원 최동원 박동원 류동원 강동원   2017/04/30 86
134    [re] 뽀로롱   2017/04/19 86
133  수원은 지방!   2017/04/17 86
132  마지막?  [1] 2017/04/16 86
131  ♥♥   2016/05/30 86
130  ㅈㅎㅈㅎ   2016/04/14 86
129  1   2018/05/08 85
128  휴,,새벽일이 너무 힘들구나,,   2018/04/01 85
127  당신은 물개를 만났습니다.  [1] 2018/03/29 85
126  회탐  [1] 2018/03/27 85
 배고퐈...   2017/06/03 85
124  동워이   2017/04/30 85
123  뽀로롱   2017/04/18 85
[1]..[121] 122 [123][124][125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by