Who Am I?


6222.   122125
...
추천 : 111 이름 : ****** 작성일 : 2009-11-12 11:25:51 조회수 : 498
1. 현지의 몸무게는?
2. 현지의 키는?
3. 현지가 좋아하는 음식은?
4. 현지가 닮았다고 생각하는 연예인은?
5. 현지는 자신이 이쁘다고 생각하나요?
6. 5번답에 대한 이유를 써주세요

아~ 쉽다 쉬워!!!!!
밑에 보니까 내가 하고싶던 질문들을 다 올려놔서
답하기 쉬우라고 인심좀 썼어요!!ㅋㅋ
아~ 착하다 착해
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
172    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  [4] 2008/04/10 493
171    [re] 회탐회탐  [3] 2011/04/01 495
170    [re] 중독성 있는 회탐의 속박...  [11] 2012/04/17 495
169    [re] 채원아 힘들었지???  [12] 2008/04/16 496
168    [re] 송가영의 백.문.백.답.  [6] 2014/05/02 496
167    [re] 16기와 17기에게 하고픈 말을 써주세요 (한사람씩 모두에게)  [42] 2004/08/18 497
166  해봐 ㅋ   2007/09/15 497
165    [re] 이거이거  [9] 2005/05/02 498
164    [re] 고고고고고  [10] 2008/04/15 498
163    [re] 일라운드  [3] 2009/05/28 498
162    [re] 케미~컴컴컴!!  [7] 2009/06/27 498
161    [re] ㅋㅋ  [4] 2009/11/06 498
 ...   2009/11/12 498
159  신예님 인평하고 넘기세욧ㅋㅋㅋㅋ  [3] 2010/11/13 499
158    [re] 회탐하자!!  [2] 2004/04/07 500
157  회탐해요~ㅋㅋ   2004/08/16 500
156    [re] 회타미4  [6] 2009/05/08 500
155  회탐7ㅎㅎ   2009/05/17 500
154  말하라 오바!-_-   2002/05/29 501
153    [re] ㄱㄱㄱ~~  [4] 2009/04/24 501
152    [re] 교령아생일기념이얏♡  [10] 2010/04/22 501
151  자운아 빨리해  [2] 2011/06/03 501
150          < ------------------------절취선--------------------------- >   2005/04/08 502
149  .....  [3] 2009/11/12 502
148    [re] 가여운용현이  [11] 2010/04/20 502
147    [re] 이거 절대 답하기 싫어서 늦게올린게 아니라..쓰다가 에러나서...   2002/04/18 503
146    [re] 냐옹  [3] 2005/10/22 503
145    [re] 아따뜻해  [2] 2006/08/18 503
144    [re] 사랑의짝대기..어어..사랑의짝대기..어어..  [1] 2002/04/25 504
143  회타미   2011/03/16 504
142  해버미수고수고^*^   2011/03/24 504
141    [re] 덤벼라정근  [24] 2007/04/14 505
140    [re] 철원아  [7] 2010/06/22 505
139    [re] 그럼 이제 인평을 해보자^-^*  [8] 2007/05/13 506
138    [re] ㄴㅇㄹㄴㅇㄱㅈ  [8] 2008/04/10 506
137    [re] 이제 곧 후배들이 들어옵니다.  [2] 2008/12/16 506
136    [re] ◆※경고합니다!※◆   2002/05/06 507
135    [re] 1라운드  [2] 2010/05/28 507
134    [re] 1라운드  [2] 2011/04/19 507
133    [re] 명랑소녀보니?   2002/04/18 508
132    [re] 2라운드  [2] 2008/07/12 509
131  흠.....................   2008/06/11 510
130  옥영양의   2002/05/15 511
129  고고고고고  [1] 2008/04/14 512
128    [re] 해리니수고해  [9] 2010/05/12 513
127    [re] ㅎㅎ  [1] 2004/04/11 514
126  희쮸 ??????????   2008/05/16 514
125    [re] 셩아 ㅋㅋ인평고고♥  [5] 2009/07/13 514
124    [re] 공포의 백문 백답   2004/06/04 515
123    [re] 한글아 ~ㅋㅋㅋ  [11] 2009/04/16 515
[1]..[121] 122 [123][124][125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by