Who Am I?


6222.   12125
[re] ㅋ
추천 : 36 이름 : ****** 작성일 : 2005-07-12 00:14:42 조회수 : 322
>
>
>
>1.케미컴 18기 남아들 중에 가장 첫 인상이 좋았던 사람은?

>  완호~ ㅋㅋ 첨에..대면식때짝이었는데나대신..장기자랑해주었따..짱고마워따~

>2.케미컴 18기 남아들중에 그나마 제일 맘에 두고 있는 사람은?

>  아직..회탐을하지않은..재현이..ㅋㅋ 믿을께~ 너의답두..ㅎㅎ

>3 케미컴 17기 오빠들중에 고르라면 누가 가장 괜찮은지?

>  지만오빠...??ㅋㅋㅋ

>4.가족 관계가?

>  아빠. 엄마. 언니

>5.18기 남아들중에 첫 인상이 (어디까지나 첫인상 지금은 다를수도 있다) 가장 안좋았던 사람은?

>  상고이............................ㅜㅜ
    미안해......고니고니.. 그냥....왠지모를ㅡㅡ;;
    지금은절대아니다~~^^

>6.기수 상관 없이 제일 맘에 드는 케미컴 내 남성은?

>  수봉씨...푸하하하

>7.가족계획

>  허즈번드... 딸2..ㅋㅋ

>8.나는 내 회탐이 끝난후 이 사람을 지목하게 될것 같다 1,2,3위

>  1위. 진호 2위. 진호 3위. 진호..ㅋㅋㅋㅋ 장난이궁..
    1위. 재현이 2위. 진호 3위. 종욱이
>
>
>
박상곤   2005-07-12 23:18:51 IP :  
수경아 괜찮아 이미 난 첫인상 안좋은사람으로 4번인가? 지적됐었지 ㅋㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5672    [re] ㅇㅇㅇ   2018/04/07 118
5671    [re] ㅇㅇㅇ~~~   2015/06/20 139
5670    [re] ㅇㅇㅇㅇ   2015/06/25 192
5669    [re] ㅇㅇㅇㅇ 진짜 이거 꼭 해야겟다  [12] 2012/05/23 344
5668    [re] ㅇㅇㅇㅇ~~  [6] 2008/05/11 375
5667    [re] ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ  [8] 2012/05/20 313
5666    [re] ㅇㅈ2   2015/04/11 211
5665    [re] ㅇㅌ   2015/05/10 136
5664    [re] ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 153
5663    [re] ㅇ와우  [2] 2006/06/03 333
5662    [re] ㅈ   2018/05/08 118
5661    [re] ㅈ ㅏㅈ ㅏ..광주에서 한번 날려주께..ㅋㅋ  [2] 2004/07/28 362
5660    [re] ㅈㅁㅈ   2015/06/14 126
5659    [re] ㅈㅇ   2015/06/20 175
5658    [re] ㅈㅇㅂ  [1] 2016/05/02 163
5657    [re] ㅈㅎ   2016/04/14 162
5656    [re] ㅈㅎ   2016/04/17 165
5655    [re] ㅈㅎ   2016/04/20 116
5654    [re] ㅈㅎ   2016/04/20 130
5653    [re] ㅈㅎ 회.탐.   2015/05/04 170
5652    [re] ㅈㅎㅇ   2015/05/04 190
5651    [re] ㅈㅎㅈㅎ   2016/04/14 176
5650    [re] ㅈㅎㅎㅇ   2015/05/04 162
5649    [re] ㅈㅎㅎㅇ2   2015/05/04 196
5648    [re] ㅈㅏ훈   2016/04/20 148
5647    [re] ㅈㅐ밌는회탐  [5] 2011/04/01 491
5646    [re] ㅈㅣ호   2016/04/14 163
5645    [re] ㅊㅈㅇ   2015/06/22 136
5644    [re] ㅊㅊㅊㅊㅊ   2016/05/08 153
5643    [re] ㅊㅎ   2016/05/06 142
5642    [re] ㅊㅎㅊㅎ   2016/05/07 131
5641    [re] ㅋ  [8] 2005/05/17 324
5640    [re] ㅋ  [3] 2005/05/22 436
   [re] ㅋ  [1] 2005/07/12 322
5638    [re] ㅋ   2005/07/12 315
5637    [re] ㅋ  [3] 2010/06/24 411
5636    [re] ㅋ  [5] 2013/04/09 365
5635    [re] ㅋ2ㅋ2ㅋ2ㅋ2ㅋ2ㅋ2  [6] 2012/05/03 303
5634    [re] ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3  [9] 2012/05/03 353
5633    [re] ㅋ_ㅋ내옆에경은이  [4] 2010/05/26 405
5632    [re] ㅋㄷㅋㄷㅋㄷ   2003/08/17 696
5631    [re] ㅋㅋ  [1] 2004/04/07 531
5630    [re] ㅋㅋ  [4] 2004/09/20 320
5629    [re] ㅋㅋ   2004/09/20 356
5628    [re] ㅋㅋ   2004/09/28 387
5627    [re] ㅋㅋ  [1] 2005/04/15 372
5626    [re] ㅋㅋ  [10] 2005/04/18 470
5625    [re] ㅋㅋ  [1] 2005/05/10 483
5624    [re] ㅋㅋ  [9] 2005/05/22 406
5623    [re] ㅋㅋ  [9] 2005/05/24 335
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by