Who Am I?


6222.   12125
[re] 5글자로 말하는
추천 : 3 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-07 13:11:22 조회수 : 120

>5글자로말해요문답
>
>1. 키는몇센치? :  178
>
>2. 몸무게는요? :75
>3. 취미는뭐야? :  c축구야구
>
>4. 잠은몇시간? :6
>5. 성격은어때? :소심
>
>6. 친구는몇명? :없음
>7. 주말엔뭐해? :없음
>
>8. 공부는잘해? :놉
>
>9. 목표대학은? :버클리음대
>
>10.니꿈은뭐야? :없어
>11.애인은있어? :없어
>
>12.14일엔뭐해? :계획없어
>13.올해계획은? : 점수잘따자
>
>14.모하고싶은데? :없어놀고싶어
>15.최신곡알아? :엉엉
>
>16.니18번곡은? :널사랑하지않아
>
>17.키스해봤어? :놉
>
>18.첫키스언제? :
>없
>19.기분어땠어? :
>없
>20.첫사랑누구? :
>...
>21.결혼은언제? :
>30초
>22.자식은몇명? :
>2
>23.극장은몇번? :몰랑
>24.감동한영화? :
>기억이안낭
>25.지금행복해? :응
>26.지금소원은? :없어
>27.인기는많아? :없어
>
>28.돈많음뭐해? :막써
>
>29.잠버릇뭐야? :없어
>
>30.별명은뭐야? :우엉
>
>31.무슨꽃조아? :해바라기
>
>32.잘먹는음식? :암거나
>
>33.주량은얼마? :1병
>34.생일은언제? :3월9일
>
>35.선물사줄까? :
>엉
>36.춤은잘추나? :놉
>37.나의장점은? :없어
>
>38.나의단점은? :장점이없는게단점
>
>39.누구존경해? :즐라탄
>40.좌우명뭐야? :후회하지말자
>
>41.첫사랑언제? :중2
>
>42.태몽이머야? :복숭아
>43.무슨색조아? :검정색
>
>44.죽고싶을땐? :혼자있어
>
>45.또하라면은 싸우실래요?
>46.지금기분은? :하..
>47.이상형은여? :귀여운사람
>
>48.머리길이는? :??
>
>49.누구조아해 슬기 한지민
>50.마지막할말? :살려주세요..
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5672  3행시   2015/04/10 119
5671  ㅎㅇㅎㅇ   2015/04/11 119
5670  회탐회탐   2015/05/08 119
5669    [re] 하잇~~~! 와따시와 쿠라쿠라사쿠라 데쓰요~~~~  [1] 2017/04/13 119
5668  유후  [3] 2017/04/15 119
5667    [re] 석현이가 본~  [1] 2017/04/18 119
5666  31기  [2] 2018/03/25 119
5665  곧 있으면 입대다 슈벌...  [4] 2018/03/28 119
5664    [re] 다루비루치  [2] 2018/03/30 119
5663    [re] 내이름은 신가영  [1] 2018/04/01 119
5662    [re] 가영가영  [2] 2018/04/02 119
5661    [re] 4024020402402  [1] 2018/05/08 119
5660  ㅈㅎㅎㅇ2   2015/04/27 120
5659    [re] ㄱㅇㅂ   2015/05/28 120
5658    [re] ㅈㅁㅈ   2015/06/14 120
5657  ㄱㄱ   2016/04/13 120
5656  ㅇㄱㅇ  [1] 2017/04/11 120
5655  케미컴마켓   2017/04/18 120
5654    [re] 아이고~~~ 왕사장 이거 정말 반갑구만 반가워요   2017/04/18 120
5653    [re] 수영장에서는수경을쓰지   2017/06/02 120
5652    [re] ㅎㅇ   2018/03/25 120
   [re] 5글자로 말하는   2018/04/07 120
5650  형섭   2015/04/04 121
5649  ㄱㅇ   2015/04/09 121
5648  ㅎㅇ   2015/04/14 121
5647  ㅁㅈ4   2015/06/01 121
5646    [re] 영은영은   2017/04/29 121
5645    [re] 가영이다 가영이다   2018/04/03 121
5644  승혁이   2015/05/12 122
5643  민주   2015/06/01 122
5642  ㅈㅎ   2016/04/17 122
5641    [re] 안뇨옹   2016/05/08 122
5640    [re] 동원♡   2017/05/02 122
5639  수영장에서는수경을쓰지  [3] 2017/06/01 122
5638    [re] 수경   2017/06/01 122
5637    [re] 재밌는 신환회~^^   2018/04/01 122
5636    [re] 중요하다.   2018/05/02 122
5635    [re] 승혁이에게 짝 혜선이란?   2015/05/16 123
5634  문영 ㄱㄱ  [1] 2016/04/15 123
5633    [re] 동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 123
5632    [re] 처룬ㅅㄱ   2016/05/08 123
5631    [re] 윤세오빠   2016/06/08 123
5630  내 동기 승빈이   2017/04/13 123
5629    [re] 김동원 최동원 박동원 류동원 강동원   2017/04/30 123
5628    [re] 열창하는 모습에 반했습니다...  [3] 2018/03/24 123
5627    [re] 빠짐없이 다하자   2018/03/25 123
5626    [re] 강혁 강혁  [2] 2018/03/25 123
5625    [re] 이민수입니다   2018/04/02 123
5624  제호우~!   2015/05/03 124
5623    [re] 승혁이에게 정태맘 민주누나란?  [1] 2015/05/16 124
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by