Who Am I?


 로그인

얼굴을 갈아엎어보자
이자훈  2017-04-15 16:04:19, 조회 : 182, 추천 : 7

29기와 30기 얼굴을 고쳐보자ㅋㅋ

ex) 지호: 너무 완벽해서 고칠데가 없어요-------------->(x)
      
      자훈 : 입을 열면 보기 싫으니 입을 꼬매준다------------------->(o)
      


p.s)회탐은 회탐일뿐 오해하지 말자 회탐은 회탐일뿐 오해하지 말자


바른생활 NZEO
글은 인터넷에서 자신을 나타내는 유일한 모습입니다.
상대에게 상처를 주기보다 같이 즐거워 할 수 있는 코멘트 부탁드려요.
2024-05-20
08:38:43


이자훈
이거 백퍼 지호형 2017-04-15
20:32:44이자훈
내가 왜 지호형이라 하냐
이거 내 내면속 이자훈이 썼네
2017-04-15
20:33:38미친노마
사칭그만해 2017-04-15
21:28:57진지충
4칭=400근=240kg 2017-04-15
21:47:23엠티후 이자훈
히힛 데헷>< 2017-04-15
21:56:20ㄴㄴ 그거아님
헷><😁 2017-04-15
22:00:03엠티후 이자훈
헷>< 2017-04-15
22:47:07술깬후 이자훈
하...내가그랬다고?? 2017-04-16
18:01:30Name
Password
Comment

  추천하기   목록보기

번호 제목 작성자 작성일   추천 조회
472  ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ    정원선 2017/04/15 11 96
471    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ    정민주 2017/04/15 12 159
470  ㅁㅈ2    정원선 2017/04/15 8 89
469    [re] ㅁㅈ2    정민주 2017/04/15 7 155
468  민주쓰    정원선 2017/04/15 6 108
467    [re] 민주쓰    정민주 2017/04/15 9 174
466  유후  [3]  김도형 2017/04/15 8 139
465    [re] 유후  [1]  정민주 2017/04/16 6 153
464  기모리    김도형 2017/04/15 8 101
463    [re] 기모리  [1]  정민주 2017/04/16 8 174
462  ㅁㅈㅁㅈ    김도형 2017/04/15 9 91
461    [re] ㅁㅈㅁㅈ  [5]  정민주 2017/04/16 11 249
460  ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ    김도형 2017/04/15 11 101
459    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ    정민주 2017/04/16 11 172
458  ㅁㅈ홧팅    김도형 2017/04/15 11 103
457    [re] ㅁㅈ홧팅  [1]  정민주 2017/04/16 8 162
 얼굴을 갈아엎어보자  [8]  이자훈 2017/04/15 7 182
455  렛잇고~~    이자훈 2017/04/15 8 70
454    [re] 렛잇고~~  [2]  정민주 2017/04/15 5 215
453  크르렁    이자훈 2017/04/15 10 92
452    [re] 크르렁  [8]  정민주 2017/04/15 6 218
451  나니고래~~~    이자훈 2017/04/15 10 80
450    [re] 나니고래~~~  [9]  정민주 2017/04/15 6 239
449  ㅁㅈㅎㅌ    정원선 2017/04/16 9 79
448    [re] ㅁㅈㅎㅌ    정민주 2017/04/16 9 171
447  데헷    김상민 2017/04/16 14 110
446    [re] 데헷  [1]  정민주 2017/04/16 8 172
445  민주 회탐 너무 느리당~~    변진우 2017/04/16 11 102
444    [re] 민주 회탐 너무 느리당~~  [6]  정민주 2017/04/16 10 275
443  사랑하는 만큼! 좋아하는 만큼~!  [3]  변진우 2017/04/16 6 172
442    [re] 사랑하는 만큼! 좋아하는 만큼~!  [1]  정민주 2017/04/16 7 471
441  마지막?  [1]  김도형 2017/04/16 8 105
440    [re] 마지막?  [2]  정민주 2017/04/16 7 159
439  인평    정민주 2017/04/16 7 124
438  석현    김도형 2017/04/17 8 77
437    [re] 석현  [2]  황석현 2017/04/17 8 159
436  석혀니다    김도형 2017/04/17 10 83
435    [re] 석혀니다  [5]  황석현 2017/04/17 8 185
434  사랑하는 만큼~~    정원선 2017/04/17 10 87
433    [re] 사랑하는 만큼~~  [1]  황석현 2017/04/17 7 151
432  좋아하는 만큼~~    정원선 2017/04/17 7 101
431    [re] 좋아하는 만큼~~  [1]  황석현 2017/04/17 6 133
430  쭉쭉쭉쭉    김도형 2017/04/17 11 113
429    [re] 쭉쭉쭉쭉  [12]  황석현 2017/04/17 7 187
428  내 어깨를 봐 탈골됐잖아~    정원선 2017/04/17 10 103
427    [re] 내 어깨를 봐 탈골됐잖아~  [1]  황석현 2017/04/17 8 132
426  그래 맞아    김상민 2017/04/17 11 107
425    [re] 그래 맞아  [1]  황석현 2017/04/17 8 147
424  석현이가 본~    김상민 2017/04/17 9 109
423    [re] 석현이가 본~  [1]  황석현 2017/04/18 6 142

    목록보기   이전페이지   다음페이지   [이전 15개] [1]..[106][107][108][109][110][111][112][113][114][115] 116 [117][118][119][120]..[125]   [다음 15개]
       

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero