Who Am I?


6222.   114125
[re] toxic
추천 : 53 이름 : ****** 작성일 : 2008-06-06 03:51:31 조회수 : 437

>21기 여아들의 의미지와 어울리는 연옌은??ㅋㅋㅋ
>
>ex)) 채원-한예슬
>ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
>
>-------------------------------------------------------------------------------------
>1.선영-김태희
>2.유선-한고은
>3.영선-한지민
>4.희주-메뚜기
>5.지예-한효주
>6.민채-이현지
>7.승은-이나영
-채원-한예슬
>---------------------------------------------------------------------------------------
>
>원더걸스케스팅
>
>소희-유서니
>예은-승은
>유빈-나 목소리만ㅋㅋㅋ
>선미-히주
>선예-영선
>
>
>----------------------------------------------------------------------------------------
>
>엔드
>
>21기 여아들이 왜 남자친구가 없는지를 논평하시오
>
>1.선영 - 이해가 안간당ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
>2.유선 - 집에만있어성
>3.희주 - 만인의연인인것같아서
>4.민채 - 공부를 해야할 시기이다 ㅇㅏ직은ㅋㅋㅋ
>5.채원 - 키가커서 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
유서니   2008-06-06 10:18:58 IP :  
아웅 이제 한명두 빠져서는 앙대여 ㅋㅋㅋㅋ
ㅇㄴ   2008-06-06 11:25:34 IP :  
주글랭?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ키별로안커 ^^;
캬오   2008-06-06 16:50:11 IP :  
희주-메뚜기 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
장석현   2008-06-06 23:54:03 IP :   
희주 좀 잘 해주지 ㅋㅋㅋㅋ 메뚜기 모냐 ;;;; 어뉘 ~~ 너 키커 ㅋㅋㅋㅋ 선영아 ~~ 너 오늘 셤공부 마니 해서 마니 아프구나 ;; 김태희라니 ㅠㅠ
서희주   2008-06-09 23:42:30 IP :   
야 나 만인의 연인 아니라고ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
572  회탐이 또 왔따   2011/07/03 436
571  회탐이 왔어요   2011/09/06 436
570  wwwwwwwww효영wwww  [20] 2013/04/03 436
569    [re] 정녕 너의 소원이라면...  [2] 2002/04/18 437
568    아~네~~~~!!!  [5] 2002/04/29 437
567    [re] 지환아 미안해ㅠ.ㅠ 근데 넘 알고싶은게 많아서..~   2003/04/23 437
566    [re] ;; 의중이 질문에서 퍼왔어;;  [6] 2005/04/18 437
565  하이봉녀   2005/07/10 437
564    [re] ㅋㅋ안하면또뒤진다  [9] 2006/05/31 437
563  흠냐;; 오랜만이다...  [1] 2008/03/15 437
   [re] toxic  [5] 2008/06/06 437
561    [re] 영희 나의마음을 받아줘  [5] 2008/06/21 437
560    [re] 받아랏  [2] 2009/04/10 437
559    [re] 달려!!  [2] 2009/04/14 437
558    [re] 티용이  [3] 2009/06/27 437
557  해린아오늘사고의기초는졸지말자   2010/05/10 437
556  회탐회탐   2010/05/27 437
555  폭풍회탐   2011/03/24 437
554    [4] 2011/04/19 437
553  인평왔숑인평왔숑 다음회탐은 누구일까요??ㅋㅋㅋ떨리지??  [7] 2012/04/12 437
552    [re] 대답!   2002/04/19 438
551    [re] 질문 있어요!!!!  [6] 2002/04/24 438
550    [re] 재연 부띠끄!!  [2] 2002/05/03 438
549  민아~~   2002/05/14 438
548  질문 가네용..   2002/06/27 438
547  천문천답~~~~~~~~~~~~~~~~^^::   2003/05/06 438
546  환영합니다  [5] 2005/07/03 438
545    [re] 너무빠른답글로인한 정신적공황상태;;;;  [5] 2007/04/24 438
544    [re] 그분들을위한배려  [5] 2007/05/31 438
543    [re] 이제 곧 후배들이 들어옵니다.  [1] 2008/12/16 438
542    [re] ^^  [5] 2009/12/25 438
541  회탐회탐   2010/05/17 438
540    [re] 잘한다  [4] 2010/09/15 438
539  편지 한통 쓰세여..   2002/04/30 439
538    [re] ______!!!!!!!!   2002/07/11 439
537       < -----------------------여기까지-------------------------- >   2005/04/23 439
536    [re] ㅋ  [3] 2005/05/22 439
535    [re] 고고싱  [9] 2008/06/08 439
534  진실게임   2010/05/24 439
533  커플매니저  [1] 2011/04/07 439
532  우와   2011/04/19 439
531    [re] 별명을지어주세여,,  [1] 2002/04/25 440
530    [re] 14기 인평!!   2002/04/25 440
529  야~~ 왜 209번 질문에 대답이 없는거여???   2002/05/07 440
528  환생  [2] 2002/06/24 440
527  1241  [4] 2004/08/29 440
526    [re] ..  [1] 2005/07/03 440
525    [re] ㅋㅋㅋㅋ  [5] 2008/05/02 440
524  최종롸운드~~  [2] 2008/06/01 440
523  ...   2009/11/12 440
[1]..[106][107][108][109][110][111][112][113] 114 [115][116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by