Who Am I?


6222.   113125
[re] ㅋㅋ
추천 : 31 이름 : ****** 작성일 : 2009-06-17 22:52:27 조회수 : 367

>**각 모든 문항에는 반드시 30자 이상의 이유를 달아야합니다!**
>
>
>1.자신과 가장 비슷한 취향인 사람과 정 반대되는 성격을 가졌다고 생각되는사람은?
>수미니-씨언어ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ  보라미-너무너무귀여워 ^ㅠ^
>2.자신이 가장 닮고 싶은 사람은?(예;성격-xx,외모;xx,등....)
>영선언니 너무이쁘구 착하구 날씬하구 중도에서 공부할떄도 이뻐서ㅋㅋㅋㅋㅋ
>3.이 사람을 보고 있으면 즐겁다!누구?
>채원언니 센스쟁이라서 재밌어요
>4.이 사람을 보고 있으면 세상살기 싫어진다! 누구?
>희쥬언니,지서니 너무 날씬해서 부럽고 짜증난다
>5.이 사람을 보고있으면 안타깝다! 누구?
>신혜 우리랑 만날 시간표가 달라서ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
>6.이 사람을 보고있으면 부럽다.누구?
>한글언니 키에비해서 다리가 길어서
>7.이 사람을 보고있으면 대단하다!누구?
석현오빠 열공하는것 같아서
ㅋㅋㅋ   2009-06-18 01:55:56 IP :  
고마워시영아,ㅋㅋㅋㅋㅋ
dudtjs   2009-06-18 02:22:24 IP :  
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ우왕기뿌다 ㅋㅋ 쿄쿄
dudtjs   2009-06-18 12:26:13 IP :  
언니 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ너무이뿌구 착하구 날씬하구 중도에서 공부할때 이뻐여^+^
공부하는   2009-06-18 17:56:31 IP :  
모습도 예쁜 언냐!!
영선언니   2009-06-19 23:41:27 IP :  
짱팬이다ㅋㅋㅋㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
622    [re] ㅋㅋㅋ  [1] 2007/05/10 305
621    [re] ㅋㅋㅋ  [3] 2008/04/11 395
620    [re] ㅋㅋㅋ  [10] 2008/06/12 416
619    [re] ㅋㅋㅋ  [5] 2009/04/14 431
618    [re] ㅋㅋㅋ  [5] 2011/06/05 348
617    [re] ㅋㅋ 해라  [1] 2005/05/17 404
616    [re] ㅋㅋ 답이샤~!   2002/04/22 469
615    [re] ㅋㅋ 갑자기 생각난 질문!  [1] 2004/05/11 329
614    [re] ㅋㅋ  [1] 2004/04/07 530
613    [re] ㅋㅋ  [4] 2004/09/20 320
612    [re] ㅋㅋ   2004/09/20 356
611    [re] ㅋㅋ   2004/09/28 386
610    [re] ㅋㅋ  [1] 2005/04/15 372
609    [re] ㅋㅋ  [10] 2005/04/18 470
608    [re] ㅋㅋ  [1] 2005/05/10 483
607    [re] ㅋㅋ  [9] 2005/05/22 406
606    [re] ㅋㅋ  [9] 2005/05/24 335
605    [re] ㅋㅋ  [9] 2005/05/24 393
604    [re] ㅋㅋ  [1] 2005/07/03 387
603    [re] ㅋㅋ   2005/07/08 322
602    [re] ㅋㅋ  [6] 2005/07/12 320
601    [re] ㅋㅋ   2005/07/13 255
600    [re] ㅋㅋ  [1] 2005/07/22 378
599    [re] ㅋㅋ  [7] 2005/07/22 466
598    [re] ㅋㅋ  [3] 2005/12/12 392
597    [re] ㅋㅋ  [2] 2009/05/29 439
596    [re] ㅋㅋ  [1] 2009/05/29 404
   [re] ㅋㅋ  [5] 2009/06/17 367
594    [re] ㅋㅋ  [843] 2009/06/17 3647
593      [re] ㅋㅋ  [1] 2009/06/17 371
592    [re] ㅋㅋ  [4] 2009/11/06 498
591    [re] ㅋㄷㅋㄷㅋㄷ   2003/08/17 695
590    [re] ㅋ_ㅋ내옆에경은이  [4] 2010/05/26 405
589    [re] ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3ㅋ3  [9] 2012/05/03 353
588    [re] ㅋ2ㅋ2ㅋ2ㅋ2ㅋ2ㅋ2  [6] 2012/05/03 303
587    [re] ㅋ  [8] 2005/05/17 324
586    [re] ㅋ  [3] 2005/05/22 436
585    [re] ㅋ  [1] 2005/07/12 322
584    [re] ㅋ   2005/07/12 315
583    [re] ㅋ  [3] 2010/06/24 411
582    [re] ㅋ  [5] 2013/04/09 365
581    [re] ㅊㅎㅊㅎ   2016/05/07 130
580    [re] ㅊㅎ   2016/05/06 140
579    [re] ㅊㅊㅊㅊㅊ   2016/05/08 151
578    [re] ㅊㅈㅇ   2015/06/22 135
577    [re] ㅈㅣ호   2016/04/14 162
576    [re] ㅈㅐ밌는회탐  [5] 2011/04/01 491
575    [re] ㅈㅏ훈   2016/04/20 146
574    [re] ㅈㅎㅎㅇ2   2015/05/04 195
573    [re] ㅈㅎㅎㅇ   2015/05/04 161
[1]..[106][107][108][109][110][111][112] 113 [114][115][116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by