Who Am I?


6222.   112125
[re] 희주야 받앙
추천 : 51 이름 : ****** 작성일 : 2008-05-11 00:38:19 조회수 : 429

>20기 21기
>별명을 지어봅시다..
>
>
>ex)희죽희주
>OO희주
>
>

진지달수
악당종우
동기영진(tcmt 3기 동기로써 막말 사건ㅋㅋㅋㅋㅋ)
애완영근
애정준석
비남정근(비싼남자)

달럽혜미(달수러브)
구구혜선
친근예나
늘씬희진
귀염지은
소팸수지(소수팸)
바비현정

가래선영
강쥐유선
비싼지예(얼굴 보기가 힘드러ㅠㅋㅋ)
미슈민채(Miss you)
애달채원(애교달인)
혈공영선
여↓보↑승은(아는 사람만 아는 승은언니 전화받는 톤)

든든석현
외야승현
이중건호(졸귀와 카리스마)
8차홍채
너도 비남강현
부모병주(어버이ㅋㅋ)
흡입진호
수줍영희

교수님   2008-05-11 00:40:16 IP :  
가래서녕인 이유는 서녕이 목소리가 굵기 때문이랍니당>< ㄲ ㅑ
허선영   2008-05-11 00:41:54 IP :   
설명 고맙따 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
유채원   2008-05-11 00:42:17 IP :   
서녕이 가래뱉구 얘기해
허선영   2008-05-11 00:42:43 IP :   
유유 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
허선영   2008-05-11 00:43:55 IP :   
흡입진호 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
여기서   2008-05-11 02:08:56 IP :  
외야승현을 이해할사람이 과연 몇명일까?
승현이   2008-05-11 02:41:27 IP :  
외야수야?
서희주   2008-05-11 10:29:10 IP :   
외야승현을 이해할 사람은... 나와 승현 2명?ㅋㅋㅋㅋ
장석현   2008-05-11 22:06:05 IP :   
승현이 야구 좋아해서 ??
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
672  하루늦은 인평이 왔어요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ죄성행영  [8] 2012/05/24 429
671    [re] 케미컴에서..   2002/04/18 430
670  흠냐...  [1] 2004/04/29 430
669    [re] 정은양이 알고있는 욕들을 나열해보시오  [4] 2005/06/13 430
668  ㅋㅋ   2005/07/08 430
667    [re] 회탐10   2005/08/11 430
666    [re] 두혁이에게  [7] 2009/04/19 430
665    [re] 어려운질문4  [2] 2009/05/11 430
664    [re] 진욱앙.  [8] 2010/04/02 430
663    [re] 교령이는회탐을넘겨여  [23] 2010/04/28 430
662  규철이의 사고는 어느정도의 기초가 있을까요????  [11] 2010/04/29 430
661  해린아회탐이닷   2010/05/09 430
660  신우오빠 회탐고고씽~   2010/05/27 430
659  14기 인평!!  [3] 2002/04/24 431
658  흠...   2003/04/22 431
657  앗...  [1] 2004/07/12 431
656    [re] 질문!!!  [54] 2005/04/20 431
655    [re] 회탐은 셤기간에도 쉴틈이 없어요~~  [25] 2007/04/22 431
654  영진이한테 관심이 없구나.... ㅋㅋ  [2] 2007/09/15 431
653    [re] 석현이의회탐시간  [7] 2008/04/02 431
652    [re] 채원이 완전 빨리해!!ㅋㅋ  [2] 2008/04/10 431
651    [1] 2008/04/11 431
650    [re] 쩜쩜쩜  [6] 2008/04/28 431
649    [re] 랄랄라  [9] 2008/06/12 431
648    [re] 심심한 내가 올리는 너의 회탐  [7] 2008/06/15 431
647    [re] 고고고고고  [3] 2009/04/14 431
646    [re] 회타미3   2009/05/08 431
645    [re] 지선앙^_^  [10] 2009/05/25 431
644    [re] 오늘만기본질문올릴게요><  [6] 2009/05/28 431
643    [re] 회탐을시작합시다 짝짝짝  [8] 2010/04/01 431
642    [re] 히히 새로운거찾았어  [6] 2010/04/27 431
641  ㅎㅎㅎㅎ  [23] 2010/04/29 431
640    [re] 타미타미   2010/05/16 431
639    [re] 문경아쉽지??ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  [4] 2010/06/13 431
638    [re] 이거슨 회탐  [6] 2011/05/11 431
637    [re] 시험 공부하다 심심하면 해라~ ^^  [2] 2004/10/20 432
636    [re] 식지않아 회탐  [7] 2008/04/26 432
635    [re] 그렇져?????^----------^  [6] 2008/06/10 432
634    [re] 널위해 퍼왔당 ㅋㅋ  [6] 2008/06/13 432
633    [re] 21기는 답변을 달으시오~!냉큼!ㅋㅋㅋㅋㅋ  [1] 2008/11/18 432
632  회탐2   2009/05/17 432
631    [re] 회탐하자ㅋㅋ  [1] 2009/07/27 432
630    [re] ㅋㅋㅋㅋ규철아회타암  [16] 2010/04/29 432
629  키키킥화이팅!!!   2010/05/17 432
628  뭉경아 셤기간이징 ㅠㅠ 그래도 전공두개끈났지? 홧팅  [3] 2010/06/13 432
627    [re] 고고싱  [9] 2010/11/01 432
626    [re] 해범이ㅅㄱ  [4] 2011/04/01 432
625  연준아선물   2011/04/18 432
624  연준아선물2   2011/04/18 432
623    [re] 연준아선물3  [3] 2011/04/19 432
[1]..[106][107][108][109][110][111] 112 [113][114][115][116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by