Who Am I?


6222.   109125
[re] Dear. 가영
추천 : 9 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-03 00:44:18 조회수 : 151

>후..귀여운 자식...
>나 누군지 알겠지? 나 강혁이야. 그래 임마.
>계속 카톡하고는 있지만 너를 놀라게 해주고싶어서 여기다가 끄적여본다.
>내가 한양대를 온 이유를 알것같아.
>내가 케미컴에 들어온 이유. 응. 너야.
>오빠 군대도 갔다온거 알지. 나 해병대야. 응. 강해. 그래서 강한 혁, 강혁.
>너의 그 긴 생머리는 내가 사랑하는 설리보다 더 눈부시고,
>너의 큰 눈은 김태희보다 더 빛나.
>다시 너랑 카톡하러 가봐야겠다.
>
>아, 나에게 답장으로 10줄이상 부탁해. 한줄당 20자 이상이야. 아, 이수경 회장님이 회탐 장난으로 하는거 아니랬어.
>답장 기대할게..


밥사줘오빠
이수경   2018-04-03 08:59:07 IP :  
가영이 안되겠네... 회탐 질문 보라고 ㅠㅠ 질문보다 답이 적으면 어떠캐 가영앙 ㅜㅜ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
822    [re] 황석현입니다  [1] 2017/04/13 158
821    [re] 빠밤   2016/05/12 158
820    [re] sang gook   2016/05/06 158
819    [re] 처루닝   2016/05/05 158
818  문영이 ㅎ  [5] 2016/04/15 158
817    [re] ㅎㅇ   2015/06/08 158
816    [re] 케모닝   2015/04/08 158
815  우주범죄자 선형이   2015/04/06 158
814  빨리빨리   2014/05/18 158
813  짝짝짝   2014/05/10 158
812    [re] 가영이  [3] 2018/04/01 157
811  인평  [3] 2017/04/19 157
810    [re] 영.차.니.다   2016/05/16 157
809    [re] 원빈꼬우~~   2016/05/02 157
808    [re] ㅇㅂㅇㅂ   2016/05/02 157
807  유진4   2015/04/09 157
806  주빈   2014/05/17 157
805    [re] 대구동원  [2] 2017/05/02 156
804    [re] 동원이 사랑해 ~  [2] 2017/04/30 156
803  사랑하는 만큼! 좋아하는 만큼~!  [3] 2017/04/16 156
802    [re] 꾸악   2017/04/12 156
801    [re] 설리   2017/04/08 156
800    [re] 윤세 너무 잘생겻어   2016/06/25 156
799  인평   2016/05/16 156
798    [re] 가인 ㄱㄱ   2016/05/12 156
797  인평   2015/05/10 156
796    [re] ㅎㅇㅇㅍㅈ   2015/05/09 156
795  노래의신ㅎㅇ   2015/04/14 156
794  ㄱㅇㅈ   2015/04/09 156
793  ㅂㅅㅎ   2015/04/08 156
792    [re] 우주범죄자 선형이   2015/04/08 156
791  석현이의 그녀?!  [5] 2017/04/18 155
790    [re] 기모리  [1] 2017/04/16 155
789  원빈입니다  [2] 2017/04/13 155
788  인평  [1] 2017/04/13 155
787    [re] ㄱㅊ   2016/06/09 155
786  이현영 회탐   2015/04/19 155
785  상규야아아아   2014/04/29 155
784    [re] ㅇㅂ   2016/05/03 154
783  연!예!인!  [1] 2016/04/11 154
782    [re] 445~,,세정미안,,수고링,,,   2018/05/03 153
781  삼행시2   2015/04/10 153
780    [re] 선형이에게 형섭이란   2015/04/08 153
779    [re] I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/27 152
778    [re] 해병대 강혁  [1] 2018/03/25 152
777    [re] 원빈이형 회투더탐   2016/05/02 152
776    [re] ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 152
775    [re] 즐거운 스터디  [3] 2018/04/05 151
   [re] Dear. 가영  [1] 2018/04/03 151
773    [re] 최강 술꾼 가영희  [2] 2018/04/01 151
[1]..[106][107][108] 109 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by