Who Am I?


6222.   109125
[re] 최강 술꾼 가영희
추천 : 6 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-01 22:52:51 조회수 : 151

>30,31기 첫인상 가즈아

상민오빠 : 너무 웃겨서 친해지고 싶었다
준식오빠 : 착하게 생기셨다
동원오빠 : 착하게 생기셨다
승빈오빠 : 아 민지언니 남자친구!!!
진우오빠 : 아 지원언니 남자친구!!
민수오빠 : 아 곧 군대가시는구나 마상
석현오빠 : ㅜ.ㅜ

영은언니 : 착하게 생기셨다 예쁘다 친해지고싶다
유경언니 : 김소현이다 재밌었다 예쁘다 친해지고싶다
은비언니 :  예쁘다 친해지고싶다
박민지언니 : 너무이쁘다 친해지고싶다
백민지언니 : 설리다 이쁘다 재밌다 친해지고싶다
민주언니 : 착하게 생기셨다 예쁘다 친해지고싶다
수경언니 : 성격 좋게 생기셨다 예쁘다 친해지고싶다


성웅 :  잘생겼다
다빛오빠 : 이승기..?ㄴㄴ이성현
형주오빠 : 잘생겼다
강혁오빠 : 별루당ㅎㅎ
영석오빠 : 잘생겼다
원석오빠 : 잘생겼다
주형오빠 : 아 성시경
우영 : 잘생겼다

세정 : 이쁘다 친해지고싶다
현성 : 아이린ㅇㅇ
영주 : 이쁘다 친해지고싶다
새연언니 : 이쁘다 친해지고싶다
수빈 : 이쁘다 친해지고싶다
은영언니 : 이쁘다 친해지고싶다
아연언니 : 이쁘다 친해지고싶다
화난조강혁   2018-04-01 22:54:24 IP :   
술배틀 가자
이승기   2018-04-02 00:21:58 IP :  
자꾸 다비치한테 내이름나오면 곤란해
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
822    [re] 형주는 뭐할까?  [1] 2018/05/08 158
821    [re] 빨리하자 빨리 빨리  [1] 2018/03/29 158
820    [re] 준식아3  [1] 2017/05/30 158
819  인평  [3] 2017/04/19 158
818    [re] 황석현입니다  [1] 2017/04/13 158
817    [re] 빠밤   2016/05/12 158
816    [re] 가인 ㄱㄱ   2016/05/12 158
815    [re] sang gook   2016/05/06 158
814    [re] 처루닝   2016/05/05 158
813    [re] ㅎㅇ   2015/06/08 158
812    [re] 케모닝   2015/04/08 158
811  우주범죄자 선형이   2015/04/06 158
810    [re] 가영이  [3] 2018/04/01 157
809  사랑하는 만큼! 좋아하는 만큼~!  [3] 2017/04/16 157
808    [re] 꾸악   2017/04/12 157
807    [re] 설리   2017/04/08 157
806    [re] 윤세 너무 잘생겻어   2016/06/25 157
805    [re] 영.차.니.다   2016/05/16 157
804  인평   2016/05/16 157
803    [re] 원빈꼬우~~   2016/05/02 157
802    [re] ㅇㅂㅇㅂ   2016/05/02 157
801    [re] ㅎㅇㅇㅍㅈ   2015/05/09 157
800  유진4   2015/04/09 157
799    [re] 우주범죄자 선형이   2015/04/08 157
798  주빈   2014/05/17 157
797    [re] 대구동원  [2] 2017/05/02 156
796    [re] 동원이 사랑해 ~  [2] 2017/04/30 156
795    [re] 기모리  [1] 2017/04/16 156
794    [re] ㅇㅂ   2016/05/03 156
793  인평   2015/05/10 156
792  노래의신ㅎㅇ   2015/04/14 156
791  ㄱㅇㅈ   2015/04/09 156
790  ㅂㅅㅎ   2015/04/08 156
789  석현이의 그녀?!  [5] 2017/04/18 155
788  원빈입니다  [2] 2017/04/13 155
787  인평  [1] 2017/04/13 155
786    [re] ㄱㅊ   2016/06/09 155
785  이현영 회탐   2015/04/19 155
784  상규야아아아   2014/04/29 155
783    [re] 445~,,세정미안,,수고링,,,   2018/05/03 154
782  You경Ah  [3] 2017/04/11 154
781  연!예!인!  [1] 2016/04/11 154
780    [re] I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/27 153
779    [re] ㅊㅊㅊㅊㅊ   2016/05/08 153
778  삼행시2   2015/04/10 153
777    [re] 선형이에게 형섭이란   2015/04/08 153
776    [re] 즐거운 스터디  [3] 2018/04/05 152
775    [re] Dear. 가영  [1] 2018/04/03 152
774    [re] 해병대 강혁  [1] 2018/03/25 152
773    [re] ㅁㅈㅎㅌ   2017/04/16 152
[1]..[106][107][108] 109 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by