Who Am I?


 로그인

[re] 첫인상!
이지호  2016-04-12 00:41:23, 조회 : 204, 추천 : 9


>28, 29기 첫인상 ㄱㄱ
28기
김윤범선배: 착한 모범생
연제호선배: 장난꾸러기
이승혁선배: 게임 잘하는 선배
이종화선배: 후배 잘 챙기는 잘생긴 선배
류정태선배: 어딨는지 잘 안보이는 선배
최종윤선배: 장난 심한 선배
최형섭선배: 뭔가 친숙한 느낌의 친구

김다영선배: 자상한 사촌누나 느낌
김예리선배: 조용히 잘 챙겨주는 선배
박선형선배: 학교 친한 누나
이솔선배: 챙겨주고싶은 동생
이승은선배: 인기많은 과 선배
이현영선배: 분위기 주도하는 누나
조민주선배: 모델느낌
한혜선선배: 강아지 닮으셨다....


바른생활 NZEO
글은 인터넷에서 자신을 나타내는 유일한 모습입니다.
상대에게 상처를 주기보다 같이 즐거워 할 수 있는 코멘트 부탁드려요.
2024-06-14
22:34:03


Name
Password
Comment

  추천하기   목록보기

번호 제목 작성자 작성일   추천 조회
872  민주    이솔 2015/06/01 18 143
871    [re] 민주    조민주 2015/06/08 11 176
870  회탐하자    이솔 2015/06/01 10 138
869    [re] 회탐하자  [1]  조민주 2015/06/08 14 191
868  ㅎㅇ    이솔 2015/06/01 12 132
867    [re] ㅎㅇ    조민주 2015/06/08 13 175
866  연예~~~~인    여인혜 2015/06/02 10 143
865    [re] 연예~~~~인    조민주 2015/06/08 8 186
864  첫인상  [1]  조민주 2015/06/14 10 189
863  ㅊㅈㅇ    박선형 2015/06/15 10 133
862  ㅈㅇ    박선형 2015/06/15 12 145
861    [re] ㅈㅇ    최종윤 2015/06/20 19 194
860  ㅇㅇㅇ~~~    이솔 2015/06/15 12 126
859    [re] ㅇㅇㅇ~~~    최종윤 2015/06/20 11 156
858  ㅇㅇ    이솔 2015/06/15 10 125
857    [re] ㅇㅇ    최종윤 2015/06/22 9 129
856  ㅊㅈㅇ    박선형 2015/06/15 10 125
855    [re] ㅊㅈㅇ    최종윤 2015/06/22 10 155
854      박선형 2015/06/15 14 124
853    [re] ㅇ    최종윤 2015/06/22 11 161
852  ㅇㅇ    박선형 2015/06/15 12 129
851    [re] ㅇㅇ    최종윤 2015/06/20 13 172
850  최종윤 인평 첫인상    최종윤 2015/06/22 11 198
849  ㅇㅅ    박선형 2015/06/22 15 142
848  ㅇㅅ22    박선형 2015/06/22 13 132
847  ㅅ~~    박선형 2015/06/22 9 124
846    [re] ㅅ~~    이솔 2015/06/25 16 207
845  ㅇㅅ    박선형 2015/06/22 11 125
844    [re] ㅇㅅ    이솔 2015/06/25 12 182
843  ㅇㅅㅇㅅㅇㅅ    박선형 2015/06/22 18 147
842    [re] ㅇㅅㅇㅅㅇㅅ    이솔 2015/06/25 15 178
841  이솔    박선형 2015/06/22 10 122
840    [re] 이솔    이솔 2015/06/25 10 183
839  ㅇㅇㅇㅇ    박선형 2015/06/22 10 121
838    [re] ㅇㅇㅇㅇ    이솔 2015/06/25 16 204
837      박선형 2015/06/22 8 120
836    [re] ㅇ  [2]  이솔 2015/06/25 11 238
835  이솔~~    박선형 2015/06/22 10 182
834    [re] 이솔~~    이솔 2015/06/24 15 254
833  지호    이현영 2016/04/11 7 131
832    [re] 지호    이지호 2016/04/12 11 186
831  첫인상!    이현영 2016/04/11 11 128
   [re] 첫인상!    이지호 2016/04/12 9 204
829  고퀄주의    김윤범 2016/04/11 13 124
828    [re] 고퀄주의    이지호 2016/04/12 8 181
827  ~~~~~~!    이현영 2016/04/11 8 201
826    [re] ~~~~~~!    이지호 2016/04/12 10 191
825  연!예!인!  [1]  박선형 2016/04/11 10 171
824    [re] 연!예!인!  [3]  이지호 2016/04/14 10 178
823  ㅈㅎ    박선형 2016/04/11 8 175

    목록보기   이전페이지   다음페이지   [이전 15개] [1]..[106][107] 108 [109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]..[125]   [다음 15개]
       

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero