Who Am I?


6222.   106125
[re] ㅋㅋㅋ
추천 : 26 이름 : ****** 작성일 : 2004-04-29 14:43:22 조회수 : 319

>질문에 해당하는 커플 2쌍 이상 ~
>
>
>1. 자신이 케미컴 내에서 연결해 주고 싶은 커플은?  주희랑 원식이.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그냥 어울려~~
                                                    용환오빠랑 영은언니~ ㅋㅋㅋㅋ 잘어울려요~
>
>2. 앞으로 몇달이내에 서로 사귈꺼 같단 의심드는 인물들은? 하람씨랑 준혁이.ㅋ 인천인들 수상해+_+
                                                           현민이랑 병모. ㅋ 그냥 어울려~
>
>3. 윗기 선배들중 알게모르게 서로 사귄적 었을거 같은 사람은?   글쎄요;; 아는게 없는데;
                                                                
>
>
>
인성이   2004-04-29 16:28:35 IP :  
영은아 우리가 그렇게 잘어울렸어??ㅋㅋ
장지은   2004-04-29 21:06:07 IP :   
잘 어울려요~~ ㅋㅋ 인성이가 뭔가 했더니 조인성 이었구나;;;
박수인   2004-04-30 09:23:51 IP :   
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 인성이;;;;; 영은언니 잘못 이은거 같아요.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ;;
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
972  수이나~ 질문! ㅋㅋ  [2] 2004/04/27 310
971    [re] 수이나~ 질문! ㅋㅋ   2004/04/29 400
970  ㅋㅋㅋ   2004/04/27 360
   [re] ㅋㅋㅋ  [3] 2004/04/29 319
968  어여해!ㅎㅎ   2004/04/27 314
967    [re] 어여해!ㅎㅎ  [6] 2004/04/29 328
966  케미컴에서...   2004/04/26 322
965    [re] 케미컴에서...  [5] 2004/04/26 377
964  아 그냥 질문~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   2004/04/26 336
963    [re] 아 그냥 질문~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  [2] 2004/04/26 314
962  이건 기본이쥐!   2004/04/25 337
961    [re] 이건 기본이쥐!  [4] 2004/04/26 311
960  질문   2004/04/25 259
959    [re] 질문  [10] 2004/04/26 347
958  수인아~!!!ㅋㅋㅋㅋ드디어 너구나!!^___________^  [3] 2004/04/25 290
957    [re] 수인아~!!!ㅋㅋㅋㅋ드디어 너구나!!^___________^  [3] 2004/04/26 340
956  수인아.......!  [2] 2004/04/24 327
955    [re] 수인아.......!  [2] 2004/04/26 318
954      [re] 수인아.......!  [1] 2004/04/26 309
953  수인아~100문 100답.. 딴것보다는 할만할꺼야 ^^   2004/04/24 396
952    [re] 수인아~100문 100답.. 딴것보다는 할만할꺼야 ^^  [2] 2004/04/25 294
951  회탐하자~  [1] 2004/04/24 341
950    [re] 회탐하자~  [4] 2004/04/25 359
949  자자~이제부터 박수인군(?)의 회탐입니다~   2004/04/24 338
948    [re] 자자~이제부터 박수인군(?)의 회탐입니다~   2004/04/25 312
947  으흐흐흐흐  [1] 2004/04/24 451
946  이것도 추억의 질문~~   2004/04/22 349
945    [re] 이것도 추억의 질문~~   2004/04/24 372
944      [re] 이것도 추억의 질문~~   2004/04/24 356
943  그냥 옛기억에 한번 올려본다~~~ 옛날에 올렸었는데.. 약간 수정판~~   2004/04/22 331
942    [re] 그냥 옛기억에 한번 올려본다~~~ 옛날에 올렸었는데.. 약간 수정판~~  [11] 2004/04/23 401
941  ...........   2004/04/20 412
940    [re] ...........  [4] 2004/04/20 864
939  머...회탐 질문이 어려운가??...그럼 쉬운거.....내가 궁금한거....  [2] 2004/04/20 341
938    [re] 머...회탐 질문이 어려운가??...그럼 쉬운거.....내가 궁금한거....  [5] 2004/04/21 482
937  이번주 까지는 회탐기간이지?!?! +_+ㅋ   2004/04/20 339
936  이거까지만해줘요~~   2004/04/18 322
935    [re] 이거까지만해줘요~~  [4] 2004/04/19 480
934  회탐하자~   2004/04/16 375
933    [re] 회탐하자~   2004/04/17 419
932  앞에서 퍼온거  [2] 2004/04/16 300
931  이런거물어보ㅏ도되나.?ㅋ   2004/04/13 299
930    [re] 이런거물어보ㅏ도되나.?ㅋ   2004/04/13 543
929  17기 인평~~~   2004/04/13 329
928  작년까지만 해도 회탐 보는거 재밌었는데;;;;   2004/04/10 455
927  회탐을 무시하면 안되는거알지??  [1] 2004/04/08 363
926  인평 왜 안해?ㅋ  [1] 2004/04/08 317
925  ㅎㅎ   2004/04/07 309
924    [re] ㅎㅎ  [1] 2004/04/11 519
923  답변바람...ㅋ  [1] 2004/04/07 317
[1].. 106 [107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by