Who Am I?


6222.   1125
[re] 뚜루뚜뚜뚜루뚜뚜
추천 : 15 이름 : ****** 작성일 : 2018-05-04 18:12:56 조회수 : 100

>
>1.31기 처음 만났을 때 이사람만은 내 짝이 아니었으면 좋겠다고 생각한 사람
> 성웅
>2. 내 짝이었으면 좋겠다고 생각한 사람
> 강혁오빠
>3. 바꿀 수 있다면 지금 짝 하고 싶은 사람
> 영석오빠
>4.봄을 맞이해서 지금 당장 바르고 싶은 매니큐어 색은><?
> 하늘색
>5.매니큐어 발라주고 싶은 색과 이유는?(30.31기 여자 남자 각각 한명씩)
> 상민오빠 검정색 잘어울리실 것 같다
은비언니 연핑크색 잘어울리실 것 같다
강혁오빠 검정색 잘어울릴 것 같다
은영언니 보라색 언니는 네일을 예쁘게 하고 다닌다!!
>6.선배만 아니라면 이사람 내가 명인존쎄하고싶다!!!(30기 여자한명 남자한명)
> ㅎㅎ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
notice 2013 회탐 Rule  [15] 2013/03/21 1320
notice 2010 회탐 Rule  [12] 2005/04/08 1675
6220  아연   2018/05/09 177
6219    [re] 아연   2018/05/12 172
6218  아니 아연아!!!!!!!!!!!   2018/05/09 132
6217    [re] 아니 아연아!!!!!!!!!!!  [1] 2018/05/10 199
6216  아연이의 속눈썹은 TOO LONG~`   2018/05/09 128
6215    [re] 아연이의 속눈썹은 TOO LONG~`  [2] 2018/05/10 209
6214  상아 연두색   2018/05/09 93
6213    [re] 상아 연두색   2018/05/10 164
6212  Zn 인평 가즈아   2018/05/09 97
6211    [re] Zn 인평 가즈아  [1] 2018/05/10 206
6210  56   2018/05/08 81
6209    [re] 56  [2] 2018/05/08 173
6208  1   2018/05/08 80
6207    [re] 1  [6] 2018/05/09 149
6206  형주   2018/05/08 81
6205    [re] 형주  [3] 2018/05/08 149
6204  형주 cc 가즈아   2018/05/05 106
6203    [re] 형주 cc 가즈아   2018/05/08 116
6202  4024020402402   2018/05/05 93
6201    [re] 4024020402402  [1] 2018/05/08 118
6200  형주는 뭐할까?   2018/05/05 82
6199    [re] 형주는 뭐할까?  [1] 2018/05/08 149
6198  형! 주스마실래?   2018/05/05 89
6197    [re] 형! 주스마실래?   2018/05/08 106
6196  커플매칭 가즈아~~   2018/05/05 89
6195    [re] 커플매칭 가즈아~~  [6] 2018/05/08 168
6194     2018/05/04 84
6193    [re] ㅈ   2018/05/08 101
6192     2018/05/04 76
6191    [re] ㅎ   2018/05/08 99
6190  형주2   2018/05/04 92
6189    [re] 형주2   2018/05/08 104
6188  형주가즈아   2018/05/04 81
6187    [re] 형주가즈아   2018/05/08 98
6186  재밋게가즈아~!~!  [1] 2018/05/03 115
6185    [re] 재밋게가즈아~!~!   2018/05/08 112
6184  세정이 일어나자마자 회탐하깅   2018/05/03 71
6183    [re] 세정이 일어나자마자 회탐하깅   2018/05/04 116
6182  빨간맛,,궁그매허니,,   2018/05/03 64
6181    [re] 빨간맛,,궁그매허니,,   2018/05/04 107
6180  뚜루뚜뚜뚜루뚜뚜   2018/05/03 61
   [re] 뚜루뚜뚜뚜루뚜뚜   2018/05/04 100
6178  질문이 떨어져가는구만   2018/05/03 67
6177    [re] 질문이 떨어져가는구만   2018/05/04 99
6176  심심할땐 회탐보는맛   2018/05/02 72
6175    [re] 심심할땐 회탐보는맛   2018/05/04 99
6174  445~,,세정미안,,수고링,,,  [1] 2018/05/02 83
6173    [re] 445~,,세정미안,,수고링,,,   2018/05/03 139
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by